kinduitconflict.nl

         Hulp die helpt! Ook voor pubers en volwassenen         

Werkwijze en inspiratiebronnen

  • Ge├»ntegreerde werkwijze, ook mogelijk in de klas, in het gezin en veel contact met kind tijdens de vrijetijdsbesteding.  Aansluitend bij de dagelijkse werkelijkheid en leefwereld van het kind -en zijn omgeving- via sport, spel, coaching, onderwijs, het uitbreiden van sociale vaardigheden, vergroten van constructief zelfvertrouwen en verbeteren groepsdynamiek met alle betrokkenen!
  • Volgens o.a. Browndale methodiek, De Bono: lateraal denken,  hypnose eventueel, NLP, Communiceren zonder geweld, en meer.
  • Methodiek Jo Frost en conflictrelatiespecialisten: De psychologen M. Jorgensen en Schreiber
  • Ook kennis&vaardigheden uit NLP, hypnotherapie, familie-opstellingen, esoterie, speciaal onderwijs, en meerdere therapeutische stromingen, kunnen worden ingezet. Naast veel ervaring met herkenbare situaties uit mijn eigen opvoeding, heb ik veel geleerd over z.g. vechtrelaties tijdens mijn werk met kinderen. Met name in de periode dat ik werkzaam was als staflid bij Bijzonder Jeugdwerk Noord-Holland. Hier kwam ik in aanraking met de Browndale-methodiek. Een gestructureerde methodiek die zo dicht mogelijk bij het normale gezinsmodel wilde aansluiten bij kinderen die al uit huis geplaatst waren. 

    Vechtrelaties waren hier een veelvoorkomend probleem. Bij het afbouwen van deze soms extreme vechtrelaties wordt een enkele keer gebruik gemaakt van z.g. Holdings, een techniek met als doel het kind gecontroleerd tot rust te brengen wanneer er sprake is van gevaarlijk grensoverschrijdend gedrag. (voor het kind of zijn omgeving). Mijn ruime ervaring hiermee vertelt me dat het een goed hulpmiddel is (indien vakkundig toegepast) om kinderen een groeiend gevoel van veiligheid via begrenzing te geven. Een methode die spaarzaam en vakkundig moet worden gebruikt.

  • Naast het werken met kinderen en gezinnen, coach ik ook pubers en volwassenen.  Mijn specialisatie is clienten methoden aan te reiken om denken, voelen, plannen en handelen te vereenvoudigen en de doelmatigheid ervan te vergroten. Veel gebruik word gemaakt van NLP (de methode Dr. Phil dus, die ikzelf wat te beperkt acht: te autoritair). , Edward de Bono-'s-lateraal denken, eventueel hypnose op verzoek, en er is, indien gewenst, een vleugje spiritualiteit toevoegbaar.

  • Na 1 of 2 sessies moet voelbaar voor je worden dat je meer mogelijkheden hebt tot je beschikking dan je eerder geloofde. Je komt in je kracht: je leert je mogelijkheden kennen en je 'onmogelijkheden' als hooguit iets relatiefs te beschouwen, wat mogelijk kan veranderen als het echt nodig zou zijn. Het is ook een fijn, ontspannen en leuk proces, waarbij geen traan hoeft te vallen,  maar dat kan zeker gebeuren: de diepte zal naar wens verkend worden en hanteerbaar schijnen.