kinduitconflict.nl

         Hulp die helpt! Ook voor pubers en volwassenen         

 

OPLEIDING EN WERKERVARING JACOB VAN DER HOEK 
Vanaf Augustus 2020 sta ik ook ingeschreven bij de KvK onder hetzelfde reg.nr. als verkoper van tweedehands boeken op het gebied van 'Menskunde": Filosofie, psychologie, religie, esoterie, educatie, zelfeducatie, coaching, etc. Mijn ruime collectie >2500 titels is te vinden bij Boekwinkeltjes.nl onder de naam kinduitconflict.nl.

2016 tot heden: ZZP-er bij kinduitconflict.nl (voorheen JacobPB.nl)
Hulpverlening .  Wanneer de (gezags-)verhoudingen met ouders, verzorgers, leerkrachten, of leeftijdsgenoten zodanig onder druk is komen staan dat een standaard pedagogische aanpak niet meer werkt en de ontwikkeling van het kind, en het gezin, in gunstige zin, stagneert.

2014- heden:  Gastheer en beheerder van Buurtkamer Corantijn. Gericht op vergroening en verduurzaming van de buurt en maatschappij. Ook staat Buurtkamer Corantijn voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Januari 2015-December 2015  | Groepstaxichauffeur kinderen met een beperking.

Augustus 2014-December 2014 | Begeleider in groepstaxi van kinderen met behoefte aan extra intensieve begeleiding tijdens vervoer vanwege gedragsproblemen.      
                                                                                                  
April 2014 – Juli 2014 |  Coördinator activiteiten Beste Buurtmaatjes. Een project direct gesteund door burgemeester van der Laan uit Amsterdam.

2010 – 2014 | ZZP-er Jeugdbegeleider. .
Diverse kinderen met een beperking zoals autisme, doofheid, schizofrenie individueel begeleid via PGB

2006-2010  | ZZP-er Ontbijtservice en Catering.  Een soort 'sabbaticalperiode' van het jeugdwerk.

2001 – 2005  |Betaald gastheer en coördinator vrijwilligers Kunstweb A'dam.
Tevens heb ik in deze periode voor drie jaar, op verzoek van Bureau Jeugdzorg, een oud-pupil in huis genomen voor individuele begeleiding.  

1999 – 2001 | Vrijwilligers coördinator Nederlandse Stichting voor Tibetaanse Geneeskunde te Amsterdam.

1998 – 1999  | Freelance medewerker/ oproepkracht bij diverse kinderdagverblijven te Amsterdam

1996 – 1998  | Pedagogisch medewerker gezinsvervangend tehuis SKHJ/BJ-Noord Holland  te Amsterdam
Mijn laatste jaar heb ik hier als leidinggevende gewerkt. Ik coördineerde de opvoeding en behandeling van getraumatiseerde kinderen die uit huis waren geplaatst. Met alle betrokken instanties onderhield ik contact en verzorgde de rapportages.

1991 – 1996  | Activiteiten- en vrijwilligersbegeleider Stichting Pyreneen Life, Frankrijk
Hier had ik een leidinggevende functie en was eindverantwoordelijk voor het organiseren van jongerenactiviteiten tijdens de vakantieperiode.

VOG-Verklaring met goed resultaat beschikbaar.
SKJ-geregistreerd tot 2023 onder regnr. 100017780

Opleidingen/diploma's
1. MBO 4 onderwijsassistent 
2. N.L.P. niveau master practioner
3. Interne opleiding Browndale methodiek
4. Begeleider van stagiares (ROC-gecertificeerd) 
5. Taxidiploma groepsvervoer
6. Training geweldloos communiceren
7  NGT (nederlandse gebarentaal tm nivo 3) 
8. Atheneum
9. Rijbewijs B.
10 Conversationeel hypnotherapeut IAPCH-geregistreerd sinds 22-07-2018