kinduitconflict.nl

         Hulp die helpt! Ook voor pubers en volwassenen         

 Kinduitconflict.nl in de persoon van Jacob van der Hoek biedt als specialisatie coaching en therapie bij opstandig gedrag dat emotionele en sociale schade tot gevolg heeft bij kinderen tot 14 jaar. Verder is coaching van volwassenen met niet direct familiegerelateerde problematiek beschikbaar. Dit kan o.a. gaan over verslaving, depressie, vrijetijdsbesteding, ontwikkelen van persoonlijke zingeving en doelen stellen en bereiken.

 Beoogde effecten van de begeleiding wanneer het kind centraal staat:

  •  Problemen inzichtelijk maken, hanteerbaar maken en zo mogelijk geheel te laten verdwijnen.
  •  Optimaliseren van het contact tussen (pleeg-) ouders, verzorgers, leerkrachten en het kind.
  •  Optimaliseren van het contact tussen medeleerlingen of broertjes/zusjes en het betreffende kind.


Visie
Kinderen opvoeden is niet altijd gemakkelijk en gaat nooit vanzelf . Veel ouders voelen zich regelmatig onmachtig en hierdoor soms schuldig  of ervaren schaamte over delen van de opvoeding.  

Waar helpt begrenzing en waar niet.. En hoe pas je dit toe?  Wanneer wel en wanneer niet?!


Als blijdschap, liefde, waardering, onderling rekening houden met elkaar, gedeelde passie, schoolplezier en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gezin onvoldoende wordt bereikt, dan is er sprake van een zorgelijke toestand die om bijsturing vraagt.Wie van de drie is het gelukkigst, denkt u?

 

Wie van de drie?

 

 Hier liever niet teveel van. Toch?!